Okczyn.pl

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu udostępniło skany dokumentów potwierdzających zakup Okczyna przez Jana Sapiehę.

Klik